Top

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

21 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
อ่าน : 20

ไฟล์ที่แนบมา :

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว