Top

ข่าวกิจกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะได้เข้าร่วมในพิธีการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพื้นที่ตำบลดงมะดะ

17 มกราคม 2566
ผู้ประกาศ : คณะผู้บริหาร
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 12

วันที่ 17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะได้เข้าร่วมในพิธีการเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านพื้นที่ตำบลดงมะดะ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางสาวอรุโณทัย รงควานิช พัฒนาการอำเภอแม่ลาว ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยการขับเคลื่อนเป้าหมายตำบลเข้มแข็ง 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความมั่นคง มิติด้านความมั่งคั่ง และมิติความยั่งยืน เพื่อให้การเสริมสร้างตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุวัตถุประสงค์

ไฟล์ที่แนบมา :

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว