Top

ข่าวกิจกรรม

นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะเรียกประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ร่วมงาน"ของดีอำเภอแม่ลาว" วันที่ 10 - 14 ม.ค 2566 ) ครั้งที่ 1/2565

22 ธันวาคม 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 25

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงมะดะ นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ พร้อมด้วยนายบพิตร กินาวงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลดงมะ นายสุรสิทธิ์ สุขใหม่ ประธานสภา และสมาชิกสภานาย สนิท ปงรังษี กำนันตำบลดงมะดะ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล ได้เรียกประชุมเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ร่วมงาน"ของดีอำเภอแม่ลาว" วันที่ 10 - 14 ม.ค 2566 ) ครั้งที่ 1/2565 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

1. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพเข้าร่วมในการจัดตกแต่งร้านและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์

2. พิจารณารูปแบบของขบวนแห่ภายใต้แนวทาง"อำเภอแม่ลาว เมืองแห่งความสุข" (การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย ฯลฯ) มีมวลชนร่วมไม่ต่ำกว่า 80 คน

3. หลักเกณฑ์การประกวดขบวนแห่งานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว

4. หลักเกณฑ์การประกวดร้านนิทรรศการงานมหกรรมของดีอำเภอแม่ลาว

ไฟล์ที่แนบมา :

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว