Top

ข่าวกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดงมะดะ

14 พฤศจิกายน 2565
ผู้ประกาศ : สำนักปลัด
หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรม
อ่าน : 10

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์  กิจพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดงมะดะ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดงมะดะ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร  

ไฟล์ที่แนบมา :

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว