Top

���������������������������������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 01 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  มีไฟล์แนบ 2
2 06 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 62
3 22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหวาย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 342
4 20 พฤษภาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 374
5 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2562   367
6 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2561   357
7 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ 361
8 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ 342
9 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2558   365
10 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2557   357
11 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2556   369
12 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2555   338
13 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2554  มีไฟล์แนบ 348
14 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2553   356
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว