Top

������������������������������������������������������������������

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหวาย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 131
2 20 พฤษภาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 193
3 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2562   185
4 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2561   173
5 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ 182
6 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ 178
7 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2558   192
8 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2557   177
9 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2556   180
10 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2555   167
11 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2554  มีไฟล์แนบ 165
12 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2553   182
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว