Top

รายงานงบการเงินประจำเดือน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 16 มีนาคม 2566 ประกาศสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 7
2 02 มีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 6
3 06 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 4
4 01 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)  มีไฟล์แนบ 13
5 05 ธันวาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 6
6 04 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 6
7 03 ตุลาคม 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 5
8 06 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 74
9 22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหวาย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 360
10 20 พฤษภาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 392
11 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2562   383
12 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2561   374
13 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ 377
14 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ 354
15 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2558   382
16 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2557   373
17 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2556   385
18 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2555   356
19 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2554  มีไฟล์แนบ 366
20 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2553   374
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว