Top

รายงานงบการเงินประจำเดือน

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 06 มิถุนายน 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 45
2 22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหวาย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 319
3 20 พฤษภาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 355
4 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2562   347
5 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2561   336
6 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ 341
7 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ 327
8 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2558   347
9 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2557   335
10 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2556   351
11 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2555   320
12 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2554  มีไฟล์แนบ 327
13 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2553   334
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว