Top

รายงานงบการเงินประจำปี

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 22 มกราคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยหวาย กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  มีไฟล์แนบ 113
2 20 พฤษภาคม 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  มีไฟล์แนบ 183
3 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2562   175
4 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2561   164
5 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2560  มีไฟล์แนบ 175
6 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2559  มีไฟล์แนบ 167
7 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2558   174
8 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2557   165
9 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2556   172
10 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2555   158
11 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2554  มีไฟล์แนบ 158
12 18 พฤษภาคม 2563 งบการเงินประจำปี 2553   171
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว