Top

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 09 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง รายสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  มีไฟล์แนบ 5
2 15 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566  มีไฟล์แนบ 8
3 11 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  มีไฟล์แนบ 17
4 15 ธันวาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  มีไฟล์แนบ 45
5 15 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565  มีไฟล์แนบ 80
6 08 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Doronavirus Disease 2019 (COVID-19))  มีไฟล์แนบ 79
7 31 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)  มีไฟล์แนบ 85
8 14 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565  มีไฟล์แนบ 93
9 14 กันยายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565  มีไฟล์แนบ 73
10 08 สิงหาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  มีไฟล์แนบ 36
11 27 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 37
12 06 กรกฎาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565  มีไฟล์แนบ 193
13 17 มิถุนายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  มีไฟล์แนบ 187
14 12 พฤษภาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565  มีไฟล์แนบ 46
15 02 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565)  มีไฟล์แนบ 35
16 01 เมษายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565  มีไฟล์แนบ 48
17 14 มีนาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  มีไฟล์แนบ 57
18 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565  มีไฟล์แนบ 86
19 31 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  มีไฟล์แนบ 102
20 04 มกราคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  มีไฟล์แนบ 97
21 13 ธันวาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  มีไฟล์แนบ 149
22 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  มีไฟล์แนบ 219
23 09 สิงหาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  มีไฟล์แนบ 181
24 30 มิถุนายน 2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   204
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว