Top

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ลำดับ วันที่ หัวข้อข่าว แนบไฟล์ จำนวนอ่าน
1 01 กรกฎาคม 2563 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  มีไฟล์แนบ 53
2 01 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  มีไฟล์แนบ 50
3 01 กรกฎาคม 2563 แผนปปช 62-64  มีไฟล์แนบ 63
4 01 กรกฎาคม 2563 แผนบริหารความเสี่ยง  มีไฟล์แนบ 49
5 01 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)เพิ่มเติมครั้งที่1  มีไฟล์แนบ 61
6 01 กรกฎาคม 2563 แผนพัฒนาท้องถิ่น(61-65)  มีไฟล์แนบ 63
7 01 กรกฎาคม 2563 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน  มีไฟล์แนบ 57
8 01 กรกฎาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2  มีไฟล์แนบ 58
9 01 กรกฎาคม 2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  มีไฟล์แนบ 53
10 01 กรกฎาคม 2563 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุกข์  มีไฟล์แนบ 55
11 01 กรกฎาคม 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  มีไฟล์แนบ 57
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว