Top

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลดงมะดะ

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลดงมะดะ
 
เทศบาลตำบลดงมะดะ มอบหมายให้สำนักงานปลัดจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นคว้าตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส
 
สถานที่ตั้ง
เทศบาลตำบลดงมะดะ หมู่ 12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ... ดูรายละเอียด>>
 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ... ดูรายละเอียด>>
 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลดงมะดะ. ดูรายละเอียด>>
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลตำบลดงมะดะ ... ดูรายละเอียด>>
 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงมะดะ ... ดูรายละเอียด>>
 ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะ-เรื่อง-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540 ... ดูรายละเอียด>>
 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดงมะดะ.. ดูรายละเอียด>>
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 คำสั่งการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ... อ่านรายละเอียด>>
 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ... อ่านรายละเอียด>>
 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลดงมะดะ อ่านรายละเอียด>>
 

รับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เทศบาลตำบลดงมะดะ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว