Top

งบแสดงฐานะการเงินเทศบาล

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566  Download
2 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  Download
3 ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว