Top

คำสั่งบริหารงานบุคคล

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
2 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
3 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
4 การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทสบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  Download
5 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข  Download
8 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  Download
9 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  Download
10 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
11 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
12 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
13 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
14 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว