Top

คำสั่งบริหารงานบุคคล

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  Download
2 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
3 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
4 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง  Download
5 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล  Download
6 คำสั่งเทศบาลตำบลดงมะดะ เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการ เทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว