Top

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ลำดับ หัวข้อข่าว มีไฟล์แนบ
1 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดงมะดะ  Download
2 แผนปปช 62-64 แก้ไข(กู้คืนอัตโนมัติ)  Download
3 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  Download
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
เบอร์โทร/ แฟกซ์: 053-184084
เบอร์โทร : 053-184131
ที่อยู่ไปรษณีย์
118 ตำบล ดงมะดะ อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250
ช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์
Email : info@dongmada.go.th
FB : ดงมะดะ แม่ลาว