:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลดงมะดะเรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล

20 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

ด้วยเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอเเม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีตำเเหน่งพนักงานเทศบาลว่าง ดังนี้

สายงานผู้บริหาร จำนวน 3 อัตรา

  1. ตำเเหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำเเหน่ง อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร