:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-184131 อีเมล์ : info@dongmada.go.th

ชื่อ: งานประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด

7 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2566 นายอำเภอแม่ลาว ท่านรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ และท่านนายกเทศมนตรี นายณรงค์ศักดิ์ กิจพิทักษ์ และนายกฯอบต.พร้อมทั้งผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอแม่ลาว
เป็นเจ้าภาพงานประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ระดับจังหวัด
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ผู้ทรงเกียรติเป็นกรรมการการให้คะแนน ณ วัดโป่งมอญ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร