ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
กลับสู่หน้าแรก
  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง ทต.ดงมะดะ
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  ปลัดเทศบาล
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ตรวจสอบภายใน
 
  วิสัยทัศน์ / นโยบาย
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  แผนพัฒนา 3 ปี
  2554 - 2556
  2555 - 2557
  2556 - 2558
  2557 - 2559
  2558 - 2560
  2559 - 2561
  2560 - 2562
  เทศบัญญัติ
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  รายงานงบการเงินประจำปี
  งบการเงินประจำปี 2553
  งบการเงินประจำปี 2554
  งบการเงินประจำปี 2555
  งบการเงินประจำปี 2556
  งบการเงินประจำปี 2557
  งบการเงินประจำปี 2558
  งบการเงินประจำปี 2559
   งบการเงินประจำปี 2560
   งบการเงินประจำปี 2562
  ประกาศใช้แผน
  ประกาศผลการดำเนินงาน
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2562
  แบบสรุปผลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  ปี 2560
  ปี 2561
  ปี 2562
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
  แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายงานการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (งวดที่ 3)
  รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 3)
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่ 1)
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)งวดที่ 2 ประจำปี 2560
  ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  แผนจัดหาพัสดุ ปี 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี NEW!
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต NEW!
  ดาวน์โหลดเอกสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
  ภาพกิจกรรม
  เว็บบอร์ด ถาม - ตอบ
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ร้องทุกข์นายกเทศบาลตำบลดงมะดะ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
แหล่งท่องเที่ยว ต.ดงมะดะ
 
รับมืออย่างไรกับ “โรคมือเท้าปาก”  ในฤดูฝน
 
Link อบต. /ทต.
 
 


แสดงผล  หน้าที่ จากทั้งหมด 4 หน้า


วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ทต.ดงมะดะ ร่วมพิธี วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธั

มี 10 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง

ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561

มี 5 ภาพ เปิดดู 10 ครั้ง

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัด ลำพูน

มี 15 ภาพ เปิดดู 8 ครั้ง

สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561
สืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561
ตามโครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ลานอเนกปร

มี 25 ภาพ เปิดดู 9 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง
	ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดผาบ่อง
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 10 ภาพ เปิดดู 51 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว
ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดสันหนองเหลียว
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 33 ครั้ง

ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา
ร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านร่องศาลา
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 33 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดน้ำล้อม
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 5 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน เทศบาลตำบลดงมะดะ
ณ ศิลามณีรีสอร์ท

มี 12 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยะธรรม
พนักงานเทศบาลตำบลดงมะดะ ณ วัดพระธาตุผาเงา

มี 10 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง

ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว
(ภาคค่ำ)

มี 10 ภาพ เปิดดู 23 ครั้ง

กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ

มี 5 ภาพ เปิดดู 17 ครั้ง

กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)
กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ)
ป่าชุมชนดอยเวียง บ้านดงมะดะ หมู่ 15

มี 10 ภาพ เปิดดู 18 ครั้ง

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ
ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะทุกท่าน

มี 0 ภาพ เปิดดู 15 ครั้ง

ประชุมสภาสมัยที่ 3ครั้งที่1 ประจำปี 2561
ประชุมสภาสมัยที่ 3ครั้งที่1 ประจำปี 2561
เพื่อพิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2562

มี 5 ภาพ เปิดดู 32 ครั้ง

เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
เทศบาลตำบลดงมะดะ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภาคค่ำ)

มี 10 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง

ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ
ร่วมกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติ
และแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่น ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภาคเช้า)

มี 7 ภาพ เปิดดู 65 ครั้ง

ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงมะดะ
เข้าร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

มี 0 ภาพ เปิดดู 31 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ
ณ บริเวณ(สวนรุกชาติ) ป่าชุมชนดอยเวียง บ้านดงมะดะ หมู่ 15

มี 13 ภาพ เปิดดู 30 ครั้ง

เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ 9
เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพะ หมู่ 9

มี 10 ภาพ เปิดดู 55 ครั้ง

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day)
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธ์ข้าวคุณภาพดี (Field Day)
ณ บ้านแพะ หมู่ 9

มี 20 ภาพ เปิดดู 348 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยวิสามัญที่1 ครั้งที่ 1

มี 4 ภาพ เปิดดู 112 ครั้ง

โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน
โครงการนันทนาการและกีฬาพื้นบ้าน
เพื่อเสริมสร้าง สุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่แข็งแรงสมบูรณ์ผู้สูงอายุตำบลดงมะดะ ครั้งท

มี 30 ภาพ เปิดดู 64 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่2 ครั้งที่ 1
25 พฤษภาคม 2561

มี 6 ภาพ เปิดดู 46 ครั้ง

ประชุมสภาคสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1
ประชุมสภาคสมัยสามัญที่1 ครั้งที่ 1
26 กุมภาพันธ์ 2561

มี 10 ภาพ เปิดดู 45 ครั้ง

โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ
โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลดงมะดะ
ประจำปี 2561

มี 5 ภาพ เปิดดู 50 ครั้ง

วันสงกรานต์ ครอบครัวทต.ดงมะดะ
วันสงกรานต์ ครอบครัวทต.ดงมะดะ
ประจำปี 2561

มี 7 ภาพ เปิดดู 34 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง
ณ เทศบาลตำบลดงมะดะ ประจำปี 2561

มี 35 ภาพ เปิดดู 57 ครั้ง

ต้อนรับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.ทรงพร นุชอนงค์
ต้อนรับท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ดร.ทรงพร นุชอนงค์
งานระลึก 4 ปี แผ่นดินไหว

มี 25 ภาพ เปิดดู 33 ครั้ง

รำลึกบูรพาจารย์ ปี่ - ซอ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานวัดดงมะดะ
รำลึกบูรพาจารย์ ปี่ - ซอ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานวัดดงมะดะ
27 พฤษภาคม 2561

มี 13 ภาพ เปิดดู 38 ครั้ง

[1] 2 3 4 ถัดไป สุดท้าย

 

 
ค้นในGoogle ค้นใน Dongmada.com
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1656853 ครั้ง
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

เทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โทร./ แฟกซ์ 053-184084

Copyright ©2016 www.dongmada.go.th. All Rights Reserved :: Design by Chiangrai Enter Soft ::